Co hrozí při nesplácení půjčky?

Půjčka je úvěrovým produktem, který má sloužit k úhradě nejrůznějších věcí a služeb. Peníze, s nimiž můžete financovat libovolné potřeby. Z této charakteristiky by si jeden řekl, že jde o peněžní pomoc v jakýchkoliv nesnázích. Na druhou stranu i půjčky mají své stinné stránky. Pokud je jich mnoho nebo je nezvládáte splácet, mohou nemile zatočit s rodinným rozpočtem.

Nesplácení půjček je tím největším rizikem, jaký úvěrové produkty mají. Dokazují to kupící se sankční poplatky a zvyšující se dluhy na jejichž konci je dluhová past a v horším případě exekuce.

Co je to dluhová past?

Název tohoto označení je do jisté míry jasně vypovídající. Dluhová past je stav, během něhož se zadlužíte natolik, že své závazky nejste schopni splácet. K takovému kroku vás dožene několik typických scénářů.

  • Berete si více úvěrů naráz
  • Půjčujete si peníze na zbytečnosti, které nepotřebujete
  • I když nedokážete splácet jednu půjčku, vezmete si další

Dluhová past číhá velice často na ty, kdo nemají žádné finanční rezervy a potká je nečekaná životní situace. Na mysli máme především ztrátu zaměstnání, dlouhodobou nemoc, úmrtí partnera, rozvod a podobně. Tyto případy jsou označovány, jako vnější příčiny dluhové pasti.

Dluhová past je velice často prezentována, jako dluhová spirála. Znamená to, že se dostanete do finanční situace ze které již není možné se dostat vlastními silami a prostředky.

Exekuce

Pokud se dostanete do dluhové pasti a nedokážete snížit své výdaje natolik, abyste byli schopni hradit úvěrové závazky, dříve nebo později vás čeká exekuce. Tímto výrazem je označováno vykonávací řízení. Vykonavatelem je exekutor. Jde o výkon exekučního titulu na základě rozhodnutí soudu, který obvykle končí zabavením majetku. Exekuce se pochopitelně řídí jistými pravidly. Jestliže se nechcete dostat do exekuce, nesmíte se dostat do dluhové pasti.

Provedení exekuce nabývá nejrůznějších podob. Od srážky ze mzdy, přes příkaz k výplatě z bankovního účtu až po zabavení movitého a nemovitého majetku.

Oddlužení neboli osobní bankrot

Pokud vaše dluhy přerostou určitou míru a hrozí vám exekuce, nabízí se řešení v podání oddlužení jinak zvaného osobní bankrot. V právní hantýrce můžete narazit na označení úpadek. O osobní bankrot je třeba požádat soud. Taková žádost pochopitelně má jisté náležitosti. Už samotný požadavek na oddlužení automaticky zastaví narůstající dluhy do doby rozhodnutí soudu. Abyste mohli o osobní bankrot požádat, musíte splnit podmínky.

  • Dlužník musí být v úpadku
  • Nutnost uhradit 30 % dluhů v následujících pěti letech nebo 60 % dluhů během tří let. Zbývající část dluhu je odpuštěna
  • V rámci osobního bankrotu se bere v potaz všechen movitý a nemovitý majetek dlužníka

Součástí žádosti o oddlužení musí být kompletní informace spojené s nabytými dluhy, navrhovaný způsob oddlužení, očekávané příjmy za dané období tří nebo pěti let, osobní údaje a informace o dřívějších insolvencích. Celý proces má určitá pravidla, která je třeba dodržet, jinak dojde k zamítnutí žádosti o oddlužení.

Pokud si nevíte rady s řešením dluhové pasti, exekuce nebo osobním bankrotem, obraťte se na specialisty.

Pomoc hledejte u odborníků

Všechny výše uvedené situace mohou být pro mnohé lidi složité a z vlastního pohledu neřešitelné. Když si nevíte rady, je vhodné kontaktovat příslušné odborníky. V tomto směru máte pochopitelně na výběr.

  • Placené služby právníků
  • Oddlužení za určitý poplatek realizují vybrané firmy
  • Bezplatné služby neziskových organizací a poraden

Zdarma vám může pomoci například Poradna při finanční tísni a mnohé občanské poradny, které sdružuje Asociace občanských poraden. Rizika při nesplácení půjček jsou vysoké, proto se vždy snažte dělat všechno proto, abyste nemuseli řešit výše uvedené scénáře.

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.