Co je to bonita klienta a co ji ovlivňuje?

Bonita je pojem, který hraje při schvalování jakékoliv půjčky velice zásadní roli. Ve své podstatě vyjadřuje schopnost žadatele o úvěr dostát svým úvěrovým závazkům. Jde o převrácenou hodnotu úvěrového rizika. Zjednodušeně řečeno prozrazuje to, zda jste schopni splácet půjčku či nikoliv.

Minimalizace rizika u věřitele

Právě bonita je klíčovým pomocníkem věřitele. Ten je totiž tím, kdo podstupuje riziko a půjčuje vám peníze. Hodnotící údaj v podání bonity je pro něj tedy stěžejní při rozhodování. Ve své podstatě tím minimalizuje riziko, že ze svých zdrojů nebudete schopni splácet půjčku.

Bonita klienta je ověřována nejrůznějšími způsoby. Využívají ji nejenom banky, ale také nebankovní společnosti.

Co všechno ovlivňuje bonitu?

Výpočet bonity je relativně složitým procesem. Zahrnovány jsou do ní všemožné faktory.

Příjem
Jde asi o jednu z nejdůležitějších věcí ovlivňujících bonitu. V potaz jsou brány všechny typy příjmů jako celek. Hodně je přihlíženo k dlouhodobému příjmu v odpovídající výši, protože půjčka je také závazkem na delší dobu. S tím mimo jiné souvisí i typ pracovního úvazku, který máte. Lépe jsou na tom pochopitelně žadatelé se stálou prací na dobu neurčitou.
Výdaje
Další velkou roli sehrávají výdaje žadatele. Jde především o jiné uzavřené půjčky, kreditní karty, kontokorenty, hypotéky a podobně.
Rodinný stav
S výdaji mimo jiné souvisí i rodinný stav. Pokud máte početnou rodinu je logické, že vaše náklady na život jsou vyšší nežli u svobodného člověka.
Registry
Registry dlužníků a neplatičů jsou klíčové pro stanovení odpovídající bonity klienta. Nahlíženo je do různých registrů. Zkoumána je platební minulost žadatele, z níž lze vypozorovat spoustu důležitých věcí.

Vedle těchto základních kritérií hraje při stanovení bonity roli například dosažené vzdělání nebo věk klienta. V potaz se bere samozřejmě i to, zda nemáte exekuce nebo nejste v insolvenci. Všechno tohle jsou věci, které ovlivňují bonitu.

Negativní záznam v registrech samozřejmě zhoršuje vaši bonitu a tím pádem se může stát, že žádost o půjčku nebude schválena.

Jak moc ovlivňuje bonita půjčku?

Bonita ovlivní půjčku zásadním způsobem. V tom nejhorším případě dojde k zamítnutí žádosti o úvěr. Když je bonita horší, může dojít k schválení půjčky, avšak s vyšší úrokovou sazbou nebo jinými nevýhodnými podmínkami. Tím pádem ve výsledku přeplatíte více, než kdybyste měli bonitu dobrou.

Bonita, respektive kompletní posuzování klienta je mnohdy označováno výrazem skóring. Čím lepší skóre máte, tím lépe.

Bonitu si můžete vylepšit

Ještě, než se rozhodnete žádat o půjčku konkrétního typu, můžete se pokusit o vylepšení vaší bonity. Začít můžete například tím, že se pokusíte splatit některé stávající úvěrové závazky menšího formátu. Typickým příkladem jsou kreditní karty nebo kontokorent. Pokud víte o tom, že máte negativní záznam v registru neplatičů, požádejte o jeho vymazání. Při splnění jistých podmínek toho lze docílit. Bonita může být vylepšena tím, že o půjčku požádáte se spolužadatelem, díky čemuž naroste vaše celkové skóre. Popřípadě využijete ručitele. Bonitu zkrátka nepodceňujte v žádném případě.

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.