Co musí splňovat licencovaný poskytovatel spotřebitelského úvěru?

Každý poskytovatel půjček musí mít platnou licenci opravňující k poskytování těchto služeb. Je tomu tak od konce roku 2016, kdy vzešla v platnost novela zákona o spotřebitelských úvěrech. Z hlediska bezpečnosti je tedy vhodné, půjčovat si peníze pouze od licencovaného poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

Díky novele zákona došlo k pročištění nebankovního trhu, kdy většina podvodných poskytovatelů zanikla a nadále fungují jen ti, kdo splňují podmínky pro vydání licence.

Kdo vydává licence pro poskytovatele půjček?

Nad celým procesem má kontrolu Česká národní banka označovaná zkratkou ČNB. Ta plní úlohu hlavního regulátora, ale také následného dozorce. To přispívá k faktu, že licencovaní nebankovní poskytovatelé nenabízí žádné podvodné půjčky. Oprávnění pro vykonávání této činnosti je udělováno ve správním řízení.

Banky jsou z principu své funkce a statutu držiteli licence pro poskytování těchto služeb.

Podmínky licence od ČNB

Pokud poskytovatel úvěrů chce získat licenci od České národní banky, musí splnit několik podmínek. Jednou z nich je skutečné sídlo společnosti na území České republiky. Musí se jednat o akciovou, evropskou či kapitálovou společnost, popřípadě o společnost s ručením omezeným.

  • Důvěryhodná společnost, která v posledních pěti letech nepřišla do úpadku
  • Společnost musí mít zřízenou dozorčí radu
  • Počáteční kapitál musí být ve výši alespoň 20 000 000 Kč. Kapitálová přiměřenost se musí rovnat výši 5 %
  • Finanční zdroj poskytovaných peněžních prostředků musí být nezávadný a průhledný
Při dodržení kapitálové přiměřenosti může společnost s kapitálem 20 milionů Kč poskytovat úvěry do celkové výše 400 milionů Kč.

Odborná způsobilost poskytovatele je na místě

Licencovaný poskytovatel spotřebitelských úvěrů musí pochopitelně disponovat odbornými znalostmi a dovednostmi z tohoto oboru. Nastaveny musí být řádné postupy spojené s poskytováním půjček, respektive musí dojít ke splnění požadavků na výkon této činnosti. Licencovaná nebankovní společnost musí mít obchodní plán a hotový návrh pravidel týkající se jednání se zájemci o půjčky.

Obchodní plán se musí týkat přibližných ekonomických výsledků v rámci třech následujících účetních období.

Pokud jsou splněny všechny požadavky spjaté s udělováním licencí poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, je Českou národní bankou vydána příslušná licence. Její platnost je v délce trvání pěti let.

Proč využívat licencovaného poskytovatele půjček?

  • Vyhnete se nekalým praktikám lichvářů a typickým mikropůjčkám
  • Nikdo vám nebude nabízet nesmyslné a přemrštěné úrokové sazby, včetně astronomických sankčních poplatků
  • Máte záruku přehledných smluvních podmínek
  • Minimalizujete možnost dostat se do dluhové pasti

Další zdroje:

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.