Co je to finanční zprostředkování?

Finanční zprostředkování je činností, která má poměrně jasně vypovídající název. Týká se zprostředkování služeb souvisejících nejčastěji s finančním oborem. Tato služba má v České republice poměrně dlouhou tradici a nejprve se týkala pojištění. K němu postupem času přibyly i ostatní typy produktů.

  • Stavební spoření
  • Penzijní fondy
  • Spotřebitelské úvěry a leasingy
  • Doplňující služby a další
Pro finanční zprostředkování je podstatný aktivní prodej vybrané služby.

Jak funguje finanční zprostředkování?

Finanční zprostředkování je realizováno prostřednictvím finančního zprostředkovatele. Ten se stará o nabízení a prodej konkrétních služeb. To znamená, že poskytovatel služby sám službu nenabízí, ale využívá k tomu zprostředkovatele. Jeho prací je vyhledávat klienty se zájmem o konkrétní produkt. V zastoupení poskytovatele pak provede vytvoření smlouvy s potenciálním zájemcem.

Z této definice jasně vyplývá, že finanční zprostředkování je v podstatě jedním z prodejních kanálů vybraných služeb a produktů.

Odměna za finanční zprostředkování

Finanční zprostředkování je rozdělováno na několik druhů podle toho, jakým způsobem je odměňován sám zprostředkovatel.

Služby placené z provizí
V tomto případě klient neplatí zprostředkovateli za zajištění konkrétní služby. Zprostředkovatel je vyplácen formou provize od poskytovatele služby za uzavřenou smlouvu.
Služby placené klientem
Finanční zprostředkovatel vystupuje jako samostatný finanční poradce, který si účtuje peníze za své služby. Peníze dostává od klienta, nikoliv od poskytovatele. Obvykle poradce tvoří pro klienta finanční plán v dlouhodobějším horizontu.
Služby placené z provizí i klientem
Třetí způsob financování služeb zprostředkovatele vychází ze smíšeného modelu. Část nákladů za poskytnutou službu přejímá poskytovatel a druhou část klient.
Finanční zprostředkovatel je velice často označován výrazem finanční poradce.

Nezávislý finanční zprostředkovatel

Finanční zprostředkovatel, potažmo poradce může svoji činnost vykonávat na různé bázi. Může jít o člověka, který nabízí pouze produkty vybraného poskytovatele. Popřípadě přináší klientům výběr služeb od více poskytovatelů najednou. Vždy je ale ohodnocen provizí od poskytovatele. Opakem toho všeho je nezávislý finanční poradce.

  • Za služby mu obvykle platíte vy. Nedostává provize z uzavřených smluv.
  • Díky tomu se nesnaží prodávat konkrétní produkty, ale poskytovat obecné finanční poradenství.
  • Přinést vám může nejenom doporučení, ale postará se také o uzavření smluvního vztahu na danou službu. Nedostane však za ní provizi od poskytovatele.

Finanční zprostředkování pod drobnohledem ČNB

Na všechny finanční zprostředkovatele, potažmo samotný obor finančního zprostředkování dohlíží Česká národní banka známá pod zkratkou ČNB. Právě v jejích registrech si můžete ověřit konkrétního finančního poradce. Na základě dobrovolnosti mohou být tito finanční zprostředkovatelé členy České asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování. V rámci ní je třeba dodržovat příslušný etický kodex.

Česká asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování je prezentována pod zkratkou ČASF.

Co když jste nespokojeni s finančním poradcem?

V České republice fungují desítky až stovky finančních zprostředkovatelů zaměřujících se na různé produkty. Stejně, jako v mnoha jiných oborech, také v tomto se může stát, že budete se zprostředkováním služby nespokojeni. V takovém případě se vám nabízí několik možností, jak postupovat.

  • Obraťte se se stížností na konkrétního finančního zprostředkovatele
  • Když s vámi nebude ochoten řešit daný problém, obraťte se na samotného poskytovatele vybrané služby
  • Nápomocna vám může být také Česká asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování

Když neuspějete ani v jednom z výše uvedených případů, nezbývá než se obrátit na soud. Taková stížnost je však časově a finančně nejnáročnější, takže nejprve zkuste tři výše zmíněné.

Další zdroje:

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.