Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr neboli kontokorent. To je specifická forma půjčky týkající se především bankovních společností. A to z toho důvodu, že kontokorentní úvěr je v podstatě doplněk k běžnému bankovnímu účtu. Zjednodušeně řečeno jde o povolený debet, tedy další finanční prostředky nad rámec zůstatkové částky na účtu. Setkat se můžete s dvěma typy kontokorentní účtůch z pohledu zajištění.

Nezajištěný kontokorent
Není třeba žádného jištění. Do této skupiny patří většina nabízených kontokorentů.
Zajištěný kontokorent
V rámci úvěru je třeba ručit například termínovaným vkladem do stejné výše, jako poskytnutý úvěrový rámec.
Kontokorentní úvěr lze obecně považovat za neúčelový a nezajištěný typ úvěru.

Stanovení výše kontokorentu

U kontokorentního úvěru hraje podstatnou roli úvěrový limit. Jde o částku, kterou vám banka půjčí. Nejčastěji je to dvojnásobek až trojnásobek pravidelného příjmu. Pokud jste stálým klientem banky, nemusíte při žádosti o kontokorent cokoliv dokládat. Po nových klientech je vyžadováno potvrzení o výši příjmu.

 • U zaměstnanců je to potvrzení od zaměstnavatele
 • U podnikatelů je to kopie daňového přiznání nebo doklad o zaplacení daně
 • U studentů je vyžadováno potvrzení o studiu
 • Podmínkou je plnoletost, tedy minimální věk 18 let
Kontokorent je dostupný nejenom pro běžné občany, ale také pro OSVČ. Nabízen je jako součást podnikatelských účtů.

Fungování kontokorentního úvěru

Kontokorentní úvěr funguje na principu revolvingu. To znamená, že ho můžete čerpat opakovaně. Když půjdete na účtu do mínusu, při prvním vkladu peněz dochází k uhrazení kontokorentu, popřípadě jeho části. Zároveň ho můžete čerpat znovu, a to i po malých částkách. Při každém čerpání peněz z kontokorentu tak nemusíte cokoliv dokládat a administrovat.

Výhody a nevýhody kontokorentu

Tento produkt zvýší především vaše platební schopnosti a bude sloužit pro krytí nečekaných výdajů. Jakékoliv splátky jsou následně plně v režii klienta stejně, jako výše peněž, které můžete v rámci kontokorentu čerpat.

Kontokorentní úvěr má však i své stinné stránky. Tou první je jistě vyšší úroková sazba hrazená z vypůjčené částky po dobu jejího čerpání. Úrok u kontokorentu je podstatně vyšší nežli u spotřebitelské půjčky. Úrokové sazby kontokorentních úvěrů se pohybují od 12 % do 23 % p.a. Hodně záleží na bonitě klienta. Tím je vykoupena jeho flexibilita, tudíž byste se měli snažit, uhradit ho co možná nejdříve. Před využitím této úvěrové služby se informujte o případných poplatcích.

 • Poplatek za změnu úvěrového limitu
 • Poplatek za přečerpání zůstatkové částky
 • Poplatek za samotné povolení kontokorentu
 • Poplatek za transakce realizované v době čerpání kontokorentního úvěru
 • Poplatek za vedení kontokorentu
Pozor si dejte na to, že některé banky vyžadují splacení kontokorentu do určité doby, obvykle do šesti měsíců až jednoho roku, jinak hrozí další sankční poplatky.
 • Určitou formu kontokorentního úvěru můžete v dnešní době využít i u nebankovních společností.
 • Pozor, pokud máte u kontokorentu stanovenou limitní částku a překročíte ji. Penále mohou dosahovat výše až 25 % p.a. Jedná se o režim nepovoleného přečerpání.
 • Kontokorent si zřizujte a využívejte s rozmyslem. Přece jenom jde o poměrně nákladný typ úvěru.
Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.