Co musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru?

Úvěrová smlouva je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který budete podepisovat při žádosti o půjčku jakéhokoliv charakteru. Touto listinou je stvrzen smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Právě proto byste jeho znění měli přikládat tu nejvyšší váhu.

Smlouva o spotřebitelském úvěru by měla být připravena minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží ihned po podpisu obou stran žadatel o půjčku, a to druhé banka či nebankovní společnost.

Přehlednost a obchodní podmínky

Smlouva o spotřebitelském úvěru by měla být stručná, obsahově věcná a přehledná. Zároveň musí mít všechny náležitosti. Nikdy nepodepisujte dokument, jehož části nerozumíte. Vše si nechte důkladně vysvětlit a zároveň si vyžádejte odpovídající množství času k pročtení úvěrové smlouvy. Součástí smlouvy obvykle bývají i obchodní a úvěrové podmínky. Ty jsou často čtivem na delší čas. Správný poskytovatel půjček vám je zašle s předstihem nebo umožní jejich prostudování na internetu. Dopředu si můžete vyžádat i samotnou úvěrovou smlouvu.

Smlouva o spotřebitelském úvěru vychází ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelských úvěrech.

Náležitosti úvěrové smlouvy

Smlouva musí obsahovat informaci o tom, jaký druh spotřebitelského úvěru je poskytován. Chybět nesmí kontaktní údaje poskytovatele i toho, kdo o půjčku žádá. Nejčastěji jde o adresu a telefonní číslo. A co dalšího musí smlouva obsahovat?

  • Celková výše spotřebitelského úvěru
  • Doba splatnosti
  • Zápůjční úroková sazba

V případě úrokové sazby si dejte pozor na to, aby kromě té zápůjční byla ve smlouvě uvedena také hodnota RPSN neboli roční procentuální sazba nákladů. Právě tento údaj zahrnuje všechny přidružené poplatky a má jasně vypovídající hodnotu. Obsah smlouvy pokračuje…

  • Počet plánovaných splátek, včetně jejich výše
  • Úroková sazba spojená s opožděním uhrazení měsíční splátky
  • Poplatky spjaté s jednotlivými úkony – mimořádné splátky, předčasné splacení, zvýšení nebo snížení měsíční splátky, vedení úvěrového účtu a podobně
  • Výše platby související s pojištěním schopnosti splácet úvěr

Ve smlouvě o spotřebitelském úvěru by měla být zmínka také o právu na odstoupení od smlouvy, možnosti mimosoudního řešení sporů a označení příslušného orgánu dohledu. Všechny tyto podmínky vyplývající z uvedeného zákona musí být splněny do nejmenšího detailu. Teprve taková smlouva je správná.

Je to paragraf 106 zákona o spotřebitelských úvěrech, který vymezuje konkrétní informace ve smlouvě.

Oboustranné porušení smlouvy

Pokud porušíte nějaké podmínky smlouvy o spotřebitelském úvěru, obvykle vás čekají sankční poplatky. Tím se chrání poskytovatel půjčky. Vás jako žadatele o úvěr chrání paragraf 110 týkající se důsledků porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru. Týká se to například špatného uvedení úrokové sazby, která pak může být neplatná a vychází se z výše diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy.

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.