Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelský úvěr je jednou z nejtypičtějších forem půjček. Na jedné straně je poskytovatel finanční sumy, na té druhé žadatel. Právě mezi mini dochází ke smluvnímu vztahu. Žadatel získá peníze dle dohodnutých smluvních podmínek a při jejich vracení musí uhradit také příslušný úrok.

Základní typy spotřebitelských úvěrů

 • Účelové a neúčelové půjčky
 • Krátkodobé a dlouhodobé půjčky
 • Půjčky pro fyzické osoby a podnikatele
 • Bankovní a nebankovní úvěry
Spotřebitelské úvěry mají obecně vyšší úrokovou sazbu nežli hypotéky. Je to dáno mnoha faktory, mezi které patří snažní administrativa, krátkodobá forma splácení, neúčelový charakter a podobně.

Účelové a neúčelové spotřebitelské úvěry

První dělení těchto půjček je celkem zřejmé. Účelový spotřebitelský úvěr má nějaký účel. To znamená, že peníze vám budou poskytnuty pouze na nákup konkrétního sortimentu. Může to být financování auta, vybavení do domácnosti a jiné věci.

 • Získáte nižší úrokovou sazbu v kombinaci s delší splatností
 • Peníze jsou poskytovány bezhotovostně nebo v hotovosti na pobočce banky
 • Počítejte s nutností doložit dokumenty prokazující profinancování dané částky

Opakem účelového spotřebitelského úvěru je ten neúčelový. V jeho případě docílíte maximální finanční svobody. Jak už prozrazuje jeho název, peníze můžete použít v podstatě na cokoliv. Nikdo po vás nebude vyžadovat doklady spojené s profinancováním. Jediné, s čím musíte počítat oproti účelovému úvěru je vyšší úroková sazba.

U neúčelového spotřebitelského úvěru může být nárůst úrokové sazby až o jednu třetinu oproti tomu účelovému.

Krátkodobé vs. dlouhodobé půjčky

Spotřebitelské úvěry lze dělit také podle délky splatnosti. Výrazem krátkodobá půjčka je označován spotřebitelský úvěr s délkou splatnosti do třiceti dnů. Takové úvěry obvykle poskytují nebankovní společnosti. Dosahují nižších částek v řádu tisíců a zároveň vyšší úrokové sazby.

Krátkodobé půjčky jsou u nebankovních poskytovatelů často označovány, jako mikropůjčky, rychlé půjčky nebo finské půjčky.

Dlouhodobý spotřebitelský úvěr má oproti tomu krátkodobému delší dobu splatnosti. V řádu měsíců až let. Díky tomu lze získat vyšší finanční sumu a zároveň dochází ke snižování úrokové sazby.

Půjčky pro fyzické osoby a podnikatele

Dělení spotřebitelských úvěrů může pokračovat i z hlediska toho, kdo o něj žádá. Dostupné jsou spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby (FO). Zjednodušeně řečeno, taková půjčka je určena pro běžné lidi. Další častou skupinou žadatelů jsou podnikatelé, respektive podnikající osoby (PO). Spotřebitelské úvěry pro ně samotné mohou nabývat dvou forem.

 • Neúčelový úvěr lze využít na cokoliv
 • Účelový spotřebitelský úvěr musí být investován do věcí spojených s podnikáním

Bankovní a nebankovní úvěry

Když budete mít jasno v tom, o jaký spotřebitelský úvěr chcete žádat, musíte zároveň vědět, kde o něj žádat. I v tomto směru lze narazit na dva typy poskytovatelů. Tím prvním jsou banky nebo chcete-li bankovní domy či bankovní instituce. S nimi se pojí několik výhod a nevýhod.

Výhody bankovních úvěrů

 • Bezpečný poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Menší riziko neschopnosti splácet
 • Získat můžete vyšší peněžní obnos
 • Nižší úroková sazba, včetně hodnoty RPSN
 • Přísnější podmínky pro schválení půjčky
 • Náročnější administrativní proces

Vedle bankovních poskytovatelů jsou tu také ty nebankovní. V jejich případě už se nemusíte obávat žádných nekalých praktik, jako tomu bylo před rokem 2017. Právě na konci tohoto roku byla schválena novela zákona o spotřebitelských úvěrech. Díky ní musí mít každý poskytovatel úvěrů příslušnou licenci a spadá pod kontrolu České národní banky. Tímto krokem došlo k zániku mnohých nevýhodných poskytovatelů a trh s nebankovními úvěry se značně pročistil. I nebankovní společnosti mají svá pro a proti.

Je pravdou, že po novele zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 2017 se propastné rozdíly mezi bankovními a nebankovními úvěry pozvolna snižují. Mnohé nebankovní společnosti jsou silnými konkurenty bank.

Výhody nebankovních úvěrů

 • Rychlejší vyřízení nežli v bance
 • Menší administrativní zátěž. Často nemusíte dokládat tolik věcí
 • Obvykle vyšší úroková sazba a hodnota RPSN
 • Díky tomu, že je na trhu přemíra spotřebitelských úvěrů, vždy si udělejte důkladný průzkum nabídek. Třeba s pomocí srovnávacích webů a online kalkulaček
 • Zajímejte se nejenom o výši úrokové sazby, ale především o hodnotu RPSN neboli roční procentuální sazbu nákladů. Ta v sobě zahrnuje i přidružené poplatky
 • Před podpisem smlouvy hleďte na poplatky spojené s předčasným splacením, ale také na sankční poplatky za opožděné splátky apod.
 • Při schvalování spotřebitelského úvěru počítejte s nutností doložit výši příjmu. Vyžadovány mohou být i jiné dokumenty stvrzující dostatečnou bonitu klienta
 • V případě žádosti o vyšší peněžní částku může být zapotřebí ručitel
Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.