Jak fungují banky a bankovní systém?

Banka je označení podnikatelského subjektu, který poskytuje finanční služby občanům a komerčním subjektům. Svoji činnost vykonává na základě vydané licence od České národní banky. Tu obdrží po splnění zákonných a předepsaných podmínek. Z pohledu vykonávané činnosti lze rozlišovat několik druhů bankovních institucí.

Typy bank v České republice

 • Banky obchodní
 • Banky investiční
 • Banky retailové
 • Banky rozvojové
 • Banky exportní a jiné
V České republice jsou nejvíce rozšířené banky smíšené, které poskytují více služeb naráz.

Bankovní systém pod taktovkou ČNB

Celý bankovní systém, respektive instituce nabízející bankovní služby má pod drobnohledem Česká národní banka známá pod zkratkou ČNB. Ta se stará o finanční systém státu, je dozorčím orgánem, a kromě bank přiděluje po splnění podmínek licence i nebankovním subjektům. Po vydání bankovní licence podléhají jednotlivé banky bankovnímu dohledu ze strany ČNB. V tomto směru probíhá nejenom dohled na místě, ale také dohled na dálku, kdy banky mají povinnost podávat nejrůznější reporty svých činností. S bankami jako takovými souvisí několik podstatných věcí.

 • Vše se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách
 • Většina bank v Česku je členem České bankovní asociace známé pod zkratkou ČBA
 • Banky musí dodržovat etický kodex ČBA
I pobočky zahraničních bank musí být registrovány u České národní banky, i když bankovní licenci získaly ve své domovské zemi.

Banky chrání informace svých klientů

Stejně jako ve zdravotnictví, také v bankovnictví funguje tajemství, respektive bankovní tajemství. To ostatně vyžaduje samotný zákon o bankách. Chráněny jsou informace o jednotlivých klientech, transakcích a podobně. Existují však i výjimky, kdy jsou banky povinny sdělit takové údaje, a to především na popud státních institucí.

 • Soudy
 • Zdravotní pojišťovny
 • Správa daně
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Orgány činné v trestním řízení a další
Pokud vám konkrétní banka přidělí číslo bankovního účtu, jde u dané instituce o jedinečný identifikátor využívaný v rámci bankovního spojení.

Typické bankovní produkty

Moderní banky neslouží pouze k ukládání finančních prostředků, jako tomu bylo v dřívějších letech. Bankovní instituce dnes předkládají klientům řadu bankovních produktů lišících se samotným charakterem.

Běžný bankovní účet
Účet sloužící pro ukládání peněz a pro realizaci platebního styku v podobě jednorázových příkazů, trvalých příkazů, inkasa, SEPO plateb atd.
Spořicí účet
Bankovní účet využívaný ke zhodnocování vkladů. Není používán k platebnímu styku jako běžný účet.
Jistotní účet
Méně známý typ účtu aplikovatelný v okamžiku, kdy je třeba zajistit finanční prostředky do té doby, než jsou splněny jisté podmínky. Teprve poté mohou být peníze z takového účtu použity.
Spořicí účet je velice často označován, jako vkladový účet.

Banky ovšem peníze pouze nepřijímají, ale mohou je také půjčovat. Typickým příkladem jsou spotřebitelské úvěry a hypotéky. Kromě výše uvedeného jsou v bankách realizovány služby přidruženého typu.

 • Investiční operace s cennými papíry
 • Vydávání platebních prostředků v podobě platebních karet
 • Pronájem bezpečnostních schránek
 • Směnárenské operace
 • Vydávání peněz prostřednictvím přepážek a bankomatů
 • Zákonné pojištění vkladů
 • Snaha hlídat a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti neboli „praní špinavých peněz“

Alternativy klasických bankovních služeb

Mezi banky spadají také stavební spořitelny, které se však řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Ty přijímají peníze od účastníků stavebního spoření, předkládají možnost čerpání státní podpory a zároveň poskytují úvěry.

Úvěr ze stavebního spoření
Je poskytován v okamžiku, kdy má účastník stavebního spoření naspořenou částku v odpovídající výši.
Překlenovací úvěr
Slouží těm, kdo nemají naspořenou patřičnou částku. Překlenovací úvěr lze využít do doby, než k naspoření dojde. Je spojen s vyšší úrokovou sazbou.

S bankovními institucemi souvisí také pojem družstevních záložen. Nejde o klasické banky, i když přináší podobné služby. Tyto subjekty přijímají peníze a poskytují úvěry pouze svým členům. Jejich činnost se řídí zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech.

Družstevní záložky jsou velice často označovány jako kampeličky.
Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.