Jak sestavit rodinný rozpočet krok za krokem?

Mít v životě finance pod kontrolou je hodně důležité. To platí dvojnásob, když se vám například dlouhodobě nedaří vytvořit si nějaké úspory. Právě finanční rozpočet vám může prozradit, kam v rámci pravidelných výdajů mizí vaše peníze a za co nejvíce utrácíte.

Rodinný rozpočet si může sestavit kdokoliv. Ať už je to člověk s příjmem 20 000 Kč nebo ten, kdo bere 100 000 Kč. Pro všechny má totiž stejný přínos.

Přehled základních pojmů

Při sestavování rodinného rozpočtu budeme pracovat s několika základními pojmy, jejichž význam je třeba uvést na pravou míru.

Příjmy
Jde o všechny pravidelné i nepravidelné příjmy, které obdržíte. Může se jednat o příjmy ze zaměstnání, podnikatelské činnosti, výnosy investic, prodeje věcí, podpory od státu a podobně.
Výdaje
Peníze vydávané na životní potřeby. I výdaje zahrnují vše od nákladů na jídlo, bydlení, splátky za úvěry, zábavu, až po jednorázové nákupy.
Rozpočet
Jedná se o rozpis příjmů a výdajů za určitou dobu. Evidence neboli přehled, který vám poodhalí slabiny vašeho finančního hospodaření a zároveň pomůže ušetřit peníze.
Rodinný rozpočet by měl mít jasně daný cíl. To znamená, že se chcete například zbavit dluhů, ušetřit peníze na konkrétní věc, toužíte po pořádku ve financích a podobně.

Praktická tvorba rodinného rozpočtu

Pomyslným odrazovým můstkem je sestavení bilance příjmů a výdajů, kterou byste si měli dát dohromady za určité časové období. To znamená vytvoření minimálně hlavních kategorií týkajících se potravin, spoření, výdajů na auto a dopravu, zábavy, provozních nákladů bytu nebo rodinného domu, přidružených poplatků, oblečení, návštěv restaurací atd. Záleží na tom, jak moc podrobní chcete v tomto případě být.

Jaké nástorje použít k plánování rozpočtu?

Papír a tužka
Řešení pro staromilce, kteří nemají rádi moderní technologie. O to pracnější však tato metoda je. Problémy mohou nastat při přepisování nebo chybách. Tabulku s jednotlivými příjmy a výdaji byste měli mít důkladně promyšlenou, jinak vás čeká zdlouhavé a komplikované opravování.
Excelová tabulka
Ti, kdo umí zacházet s tabulkovým editorem mají rozhodně navrch. Tvorba rodinného rozpočtu je daleko rychlejší, flexibilnější a variabilnější. Znalí uživatelé Excelu si mohou dokonce vytvořit pole, v nichž se budou automaticky zobrazovat požadované výpočty.
Aplikace
Ve světě moderních technologií lze využít i speciálních aplikací zaměřujících se na tvorbu rodinného rozpočtu. Spousta programů běží online, takže nemusíte instalovat žádné softwary a vše evidujete pod svým účtem v prostředí internetového prohlížeče. Kapitolou samou o sobě jsou mobilní odnože těchto aplikací. Hlavní výhodou těchto programů je maximální automatizace. Nastavíte si hodnoty a cíle rozpočtu, vkládáte své příjmy, výdaje a vše ostatní je vypočítáváno za vás.

Do vytvořených tabulek či aplikací si můžete zapisovat každý výdaj detailně, což je pochopitelně náročnější na celkové zpracování a vyžaduje to jistou disciplínu. Nebo zvolíte jednodušší cestu a částky budete zaokrouhlovat, popřípadě evidovat jednou za den či delší čas. Tento jednodušší způsob ale může mít jisté nepřesnosti.

Finanční rozpočet lze tvořit i tzv. výsledovkou, kdy si jednou za dlouhé období uděláte pomyslný výkaz zisku a ztrát, respektive vycházíte z aktuálních zůstatků na účtech. Díky této metodě sledujete, zda se vám úspěšně daří generovat zvyšující se úspory.

Obálková metoda vs. moderní technologie

Z pohledu tvorby rodinného rozpočtu přinášíme ještě jedno srovnání. U některých jedinců snažících se mít rodinný rozpočet pod kontrolou vede obálková metoda. Její název je do jisté míry vypovídající. Na počátku si vytvoříte několik obálek s odlišnými kategoriemi (potraviny, benzín, děti, oblečení apod.). Po výplatě do nich vložíte patřičný obnos a tím definujete maximální výši rozpočtu pro vybranou kategorii. Jednotlivé výběry z obálky můžete pro přehlednost zapisovat přímo na obálku. Díky obálkové metodě máte výdaje pod kontrolou. Populární je například obálková metoda 50/30/20.

  • 50 % příjmů jde na výdaje domácnosti a jídlo
  • 30 % příjmů je rozděleno mezi jednotlivé kategorie od zábavy, až po sport, cestování atd.
  • 20 % příjmů slouží jako finanční rezerva nebo splátka dluhů

Oproti novodobému zpracování rodinného rozpočtu za přispění moderních technologií představuje obálková metoda pracnější řešení. To takové aplikace pro tvorbu a hlídání rozpočtu mohou být propojeny s bankovním účtem. Tzn., že provedené bezhotovostní platby se automaticky zaznamenávají do mobilní aplikace, popřípadě rovnou kategorizují. Vy se pak řídíte jen podle zobrazených výsledků předem nastaveného rozpočtu.

Další zdroje:

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.