Co je to úrok a co znamená hodnota RPSN?

Úrok neboli úroková sazba, to je jeden z nejpodstatnějších údajů u půjčky, kterému byste měli přikládat tu největší váhu. Ve své podstatě úrok vypovídá o tom, kolik ve výsledku přeplatíte peněz. Musíte ovšem vědět, k jaké úrokové sazbě přihlížet a jak z ní správně číst.

Definice a zkratky úrokových sazeb

Úrok je procentuální vyjádření toho, co zaplatíte nad rámec částky, jíž jste si vypůjčili. Úroková sazba je vypočítávána z jistiny, tedy vypůjčené sumy. Tato sazba je navíc spojena i s určitým časovým obdobím. Právě zkratka, respektive označení úrokové sazby vám prozradí nejvíce. Setkat se můžete s následujícími definicemi.

Per annum – zkratka p. a.
Roční úroková sazba
Per semestre – zkratka p. s.
Pololetní úroková sazba
Per quartum – zkratka p. q.
Čtvrtletní úroková sazba
Per mensem – zkratka p. m.
Měsíční úroková sazba
Per diem – zkratka p. d.
Denní úroková sazba
Hlídejte si při posuzování jednotlivých půjček správné označení úrokové sazby a nepodlehněte jen malému číslu. Je velký rozdíl, zda jde o měsíční nebo roční úrokovou sazbu. To vše se promítá do výsledných nákladů.

Každou úrokovou sazbu si pochopitelně můžete přepočítat na tu roční, kdy přehledně a s jistotou zjistíte, kolik peněž za rok vlastně přeplatíte. Lepší představu si uděláte díky uvedeným příkladům.

 • 3 % p. a. – roční úroková sazba je 3 % p. a.
 • 3 % p. s. – roční úroková sazba je 6 % p. a.
 • 3 % p. q. – roční úroková sazba je 12 % p. a.
 • 3 % p. m. – roční úroková sazba je 36 % p. a.
 • 3 % p. d. – roční úroková sazba je 1 095 % p. a.

Jak můžete vidět, označení úroků může s celkovou sazbou poměrně dost zamávat, takže sledování zkratek je více než důležité.

Co prozrazuje hodnota RPSN?

Vedle klasické úrokové sazby popisované výše, přihlížejte ještě k jednomu důležitému úroku. Ten má v rámci konkrétní půjčky asi tu nejvíce vypovídající hodnotu. Je to hodnota RPSN, za níž se skrývá roční procentuální sazba nákladů. Ta se oproti klasickému úroku liší v tom, že zahrnuje i přidružené poplatky, které mohou navýšit celkové náklady na úvěr.

 • Poplatky za uzavření úvěrové smlouvy
 • Poplatky za vedení úvěrového účtu
 • Poplatky za vyplacení požadované sumy
 • Poplatky za navýšení splátky
 • Poplatky za pojištění schopnosti splácet a další
Podle hodnoty RPSN budete schopni posoudit výhodnost či nevýhodnost dané půjčky.

Výpočet hodnoty RPSN je poměrně složitý. Ve vzorci se kalkuluje s údaji, jakými jsou počet poskytnutých půjček, výše úvěru, počet plateb, doba, kdy byla půjčka poskytnuta, výše splátky a poplatků. Nic takového pochopitelně nemusíte počítat ručně. Poskytovatelé úvěrových služeb mají ze zákona povinnost, zveřejňovat kromě klasické úrokové sazby také hodnotu RPSN, aby si žadatel o peníze udělal reálnou představu o celkových nákladech na půjčku.

Fixní a variabilní úroková sazba

U některých typů úvěrů se můžete setkat s nabídkou dvou odlišných úrokových sazeb. Týká se to například hypotéčních úvěrů.

 • Fixní úroková sazba
 • Variabilní úroková sazba
Fixní úroková sazba u hypoték může být sjednána na jeden rok a více. Nejčastěji jsou využívána období na 1, 3, 5 a 7 let. Výjimkou ovšem není ani 10, 15 nebo 20 let. S delší dobou fixace obvykle roste i výše úroku.

Fixní úroková sazba je do jisté míry vypovídající. Takový úrok je klientovi garantován v dané výši a v určitém časovém období. Během něho se výše úroku nemění. Opakem toho je variabilní úroková sazba, která se může měnit každým dnem. V jejím případě se vychází z aktuálních podmínek na trhu a ze sazby PRIBOR. Výhodou tohoto řešení je možná úspora díky nižšímu úroku, naopak je tu i nejistota a riziko z hlediska zvýšení úroků na trhu.

PRIBOR je zkratkou názvu Prague InterBank Offered Rate. Identifikuje průměrnou sazbu, za níž banky nabízí peníze na mezinárodním trhu.

Co ovlivňuje výši úrokové sazby?

Výše úrokové sazby se do značné míry řídí trhem. Jen pro informaci uvedeme, že úrok je ovlivňován řadou nejrůznějších faktorů. Od doby fixace, přes kurzové riziko, až po inflaci, respektive očekávanou inflaci. Na výši úroku má vliv také riziko nesplácení konkrétního žadatele nebo úroková míra, za níž centrální banka půjčuje peníze komerčním bankám.

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.