Co jsou registry dlužníků a jak se z nich dostat?

Registry dlužníků jsou velice často nazývány, jako úvěrové registry. Jedná se o databáze klientů, kde jsou uvedeny informace o jejich platební morálce. V závislosti na typu registru jde o kladné i záporné hodnocení, které může značným způsobem ovlivnit schvalovací proces jakékoliv půjčky. Využívány jsou bankovní i nebankovní registry dlužníků.

V registrech mohou být uváděny informace od nefinančních společností, třeba od distributorů energií a podobně.

Jaké jsou typy registrů?

Na českém trhu existuje několik typů registrů dlužníků, které jsou využívány finančními i nefinančními institucemi v souvislosti se stanovením bonity klienta. Jeden z takových registrů dokonce provozuje Česká národní banka. Je to Centrální registr úvěrů známý pod zkratkou CRU. Tento registr je označován jako pozitivní a nemá zásadní vliv na rozhodování bank při schvalování úvěrů. Podstatně větší roli hrají níže uvedené registry.

Bankovní registr klientských informací
Znám je pod zkratkou BRKI a funguje od roku 2002. Provozuje ho společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. Záznamy v tomto registru se vztahují na bankovní půjčky, kreditní karty, kontokorenty, hypotéky a další.
Nebankovní registr klientských informací
Jeho zkratka je NRKI. Provozován je společností Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. V registru jsou uváděny informace spojené s nebankovními úvěrovými produkty.
Registr sdružení SOLUS
Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Registr, do kterého jsou zapisovány dlužníci od různých společností. Typickým příkladem jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb, energií a podobně.
Sdružení SOLUS provozuje více registrů. Je to Registr FO tedy registr fyzických osob spotřebitelů. Dalším je registr fyzických osob podnikatelů zvaný Registr IČ.

Do registru dlužníků se dostanete snadno

Jak asi správně tušíte, do příslušného registru dlužníků se dostanete tak, že nebudete splácet své úvěrové závazky. Pokud jde o Bankovní registr klientských informací BRKI a Nebankovní registr klientských informací NRKI, nejsou více méně stanoveny dolní hranice dlužné částky.

Opakem toho je registr sdružení SOLUS, kde stačí, když budete dlužit více, jak 500 Kč. Pokud zapomenete na jednu platbu, okamžitě nedochází k zápisu. Jestliže ovšem neuhradíte tři po sobě jdoucí splátky, můžete se do registru dostat v podstatě obratem.

Jak dlouho bude můj záznam v registru dlužníků

U BRKI a NRKI jsou to 4 roky – Uchovávány jsou zde i žádosti o úvěry libovolného typu, které ve výsledku nebyly schváleny. U bankovního registru je to na dobu jednoho roku, u nebankovního registru na dobu šesti měsíců. V registru SOLUS jsou to 3 roky.

Pokud jde o pohledávku spojenou s telekomunikacemi, je informace v registru SOLUS uchovávána 1 rok.

Výpis z registrů dlužníků

Informaci o tom, zda jste či nejste v registru dlužníků, potažmo, zda je tento údaj kladný nebo záporný, můžete získat ještě dříve, než budete žádat o půjčku. A to na vlastní popud. Týká se to všech tří výše zmíněných registrů. V tomto směru můžete o informace žádat různými způsoby.

  • Využijete osobní návštěvy klientského centra
  • Zvolíte online žádost na příslušném portálu

Pokud jde o BRKI a NRKI, za oba výpisy online zaplatíte 180 Kč. Každý zvlášť pak stojí 100 Kč. K vyzvednutí je v klientské aplikaci na webu. Alternativou je fyzická návštěva Klientského centra CRIF, kde Vám budou oba výpisy vydány obratem. Za oba zaplatíte 300 Kč, za jeden 200 Kč. Požádat pochopitelně můžete i papírovou formou.

Papírová žádost o Výpis z registrů musí být vždy opatřena úředně ověřených podpisem.

Jestliže chcete získat výpis z registru SOLUS, připravte se na poplatek 200 Kč. Pokud provedete žádost prostřednictvím SMS zprávy, zaplatíte za ni 50 Kč. Ještě levněji tento krok zrealizujete díky nainstalované aplikaci v mobilním telefonu, která je podporována mobilními operačními systémy Android a iOS.

Vymazání z registrů dlužníků

Když zjistíte, že máte v některém z registrů negativní záznam, můžete požádat o jeho výmaz. To ovšem platí pouze pro registr sdružení SOLUS. Z bankovního či nebankovního registru BRKIO a NRKI jsou záznamy smazány automaticky za čtyři roky po splacení konkrétní půjčky. V případě registru SOLUS Vás čeká několik kroků spojených s tímto procesem.

  • V první řadě je třeba uhradit pohledávku
  • Následuje rozvázání smluvních závazků s konkrétním věřitelem
  • Vše pokračuje vznesením požadavku týkajícího se vymazání záznamu přímo na SOLUS
Pokud v budoucnu chcete žádat o jakýkoliv typ úvěru, snažte se budovat si pozitivní úvěrovou minulost a vyvarujte se negativnímu záznamu do jakéhokoliv registru.

Další zdroje:

Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.