Co je to splátkový kalendář a jak probíhá splácení půjčky?

Splátkový kalendář je nedílnou součástí úvěrové smlouvy. Jde o jasně vypovídající dokument prezentující počet a výši měsíčních splátek v daném časovém období. Splátkový kalendář může obsahovat hned několik důležitých údajů.

Jak vypadá splátkový kalendář?

  • Výše úroku
  • Pořadové číslo splátky, včetně konkrétního data uhrazení
  • Počáteční stav půjčky k datu splátky
  • Celkovou velikost splátky. Uvedeny mohou být obě časti, tzn. jistina a úrok
  • Konečný stav půjčky po uhrazení k datu splátky
Splátkový kalendář je velice často označován jako amortizační kalendář.

Informace týkající se splátkového kalendáře

O splátkovém kalendáři byste měli vědět například to, že jde o neměnnou součást úvěrové smlouvy. Respektive, pokud chcete měnit jeho podobu, je třeba to provést prostřednictvím nového dodatku smlouvy. Vzhledem k tomu, že je splátkový kalendář součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru, jedná se o dokument přijímaný oběma smluvními stranami. Teprve poté nabývá své platnosti. Úvěrová smlouva často obsahuje i definici o sankčních poplatcích souvisejících s nedodržením splátkového kalendáře. Uváděny bývají kroky vedoucí k vymáhání jednotlivých splátek.

Pozor si dejte v rámci data splatnosti měsíční splátky. Nejde totiž o datum, kdy musíte peníze odeslat na bankovní účet úvěrové společnosti, ale o datum, kdy musí být na tomto účtu nejpozději připsány.

Jakým způsobem splácet půjčku?

Se splátkovým kalendářem samozřejmě souvisí také způsob, jakým budete úvěrové závazky splácet. Většina bankovních a nebankovních poskytovatelů volí bezhotovostní platby. To znamená, že měsíční splátka bude odeslána na účet poskytovatele.

  • Jednorázový bankovní příkaz
  • Trvalý příkaz
  • Inkaso

Pokud dáváte přednost hotovostní splátce, můžete vložit hotovost například skrze vkladomat své banky. Alternativou je složení hotovosti na konkrétní účet přímo na pobočce banky či nebankovní společnosti. Takové úkony jsou však spojeny s poplatkem navíc.

Nebankovní společnosti nabízí také možnost hotovostní úhrady měsíční splátky skrze obchodního zástupce, který vás navštíví doma. Jde však o nákladnější službu.

V rámci splácení úvěrových závazků se můžete setkat s jednorázovými splátkami. Ty se týkají především krátkodobých úvěrů s délkou splatnosti do jednoho měsíce. Mnohem častější jsou měsíční splátky nabývající několika odlišných podob.

Anuitní splátka
Nejčastější způsob splácení u hypoték. Neměnná splátka v dané výši hrazená po určitou dobu. V rámci splátky platíte nejprve více úroků a méně z celkové jistiny. Později se tento model obrací.
Progresivní splátka
Způsob splácení, při kterém dochází k postupnému navyšování měsíční splátky. Obvykle je to po období jednoho roku.
Degresivní splácení
Opak progresivní splátky. Nejprve platíte vyšší měsíční splátku, která se postupně snižuje.
Mgr. Jaroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Bednář

Jaroslav vystudoval vysokou školu ekonomického zaměření. Několik let působil jako finanční poradce a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Svoje zkušenosti předává na webu PůjčkyPodLupou.cz a rovněž formou online vzdělávacích kurzů. Jaroslav žije v Brně.